Kontaktformulär

Skicka e-post till info@outinenspotatis.se

Sök

Uppförandekod Outinens Potatis AB

Är ett familje företag från 1950. Affärsiden är att förädla matpotatis. Kvaliten bygger på ”som hemlagat” medveten inriktning av tillverkning utan E medel och socker eller andra tillsatser.

Outinens Potatis syfte

Säkerställa ett ansvarfullt agerande i egen organisation och leverantörer till Outinens Potatis . Dessa krav är i enighet med FN:s Globala Compact principer. Outinens Potatis och dess leverantörer ska följa dom nationella kraven i första hand och vi ska följa lagar och Globala Compact principer avseende miljö.

Arbetsmiljö och sociala villkor

Skall stödja och respektera internationella deklarerade mänskliga rättighet och behandla sina medarbetarerättvist, jämställt och med respekt. Skall respektera anställdas rättighet att organisera sig i fackföreningar samt deras möjlighet till kollektiva förhandlingar. Arbetstid skall följa nationella lagstiftningar och avtal. Löner, förmåner och ersättningar för övertid skall minst följa nationell lagstiftning och avtal.

Tvångsarbete, ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av bestraffning är tillåten. Inga medarbetare får tvingas deponera värdeföremål eller identitetspapper hos sin arbetsgivare. Barnarbetare accepteras inte. Med barn arbetare menas arbete som utförs av barn yngre än 15 år.

Diskriminering och förtyck

Ska inte acceptera diskriminering, hot ,förtyck eller trakasserier någon form.

Arbetsmiljö och säkerhet

Skall följa lagar och regler gällande arbetsmiljö. Ständiga åtgärder för att förebygga olyckor.

Affärsetik

Skall motverka korruption utpressning och bestickning. 

Uppföljning och efterlevnad

Outinens Potatis ställer krav på att uppförande koden efterlevs och skall tillämpas i daglig verksamhet i egen organisation av våra leverantörer. Eventuella avvikelser skall rapporteras, och tidsplan för förbättringar skall snarast upprättas. Om förbättringar ej fullföljs kan samarbetet upphöra med leverantör. 

Om Outinens Potatis»Uppförandekod

Om Outinens Potatis

Nyheter

Outinens - Fredagsmys

torsdag 27 april 2017

För ett år sedan tog Kalle Outinen det stora språnget till vita duken som stjärna i sina egna reklamfilmer. Och som alla ... Läs hela artikeln

Julen är barnens högtid

torsdag 22 december 2016

Vi vill att så många barn som möjligt ska kunna fira många jular framöver. Läs hela artikeln

Fler nyheter