Kontaktformulär

Skicka e-post till info@outinenspotatis.se

Sök

Miljö och kvalitet

Vi satsar ständigt på att förbättra våra ekonomiska förutsättningar och miljö i syfte att tillgodose våra
kunder och samhällets krav på mindre miljöbelastade produkter. Som led i detta strävar vi efter att:

  • Inköp av råvaror ska ske med minsta möjliga miljöbelastning utan att påverka kvaliteten på produkten.
  • Följa miljölagstiftning och övriga samhällskrav.
  • Årligen utföra en miljöutredning tillsammans med anställda och styrelse samt sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Minska den miljöpåverkan som sker genom transporter.
  • Minska energi- och vattenförbrukningen vid företagets lokaler.
  • Förbättra kommunikationen mellan anställda och styrelse samt belysa eventuella problem.

Förpackningar

Våra förpackningar är miljövänliga och innehåller returembalage i största möjliga mån. Storpacksförpackningarna har exempelvis en återanvändningsgrad som ligger mellan 10–85% beroende på material och typ. Till mindre förpackningar, riktade till konsumenter, används miljövänliga förpackningar och den plast som används till samtliga förpackningar är förbränningsbar.

Klimatsmarta transporter

Vi försöker alltid ligga i framkant när det gäller miljötänkandet i produktionslinjen. Vad beträffar våra transporter av färdiga produkter agerar vi aktivt för att skapa plattformar för samarbete och möjligheter till miljövänliga alternativ.

Ett steg i detta miljötänkande är vår ambition att satsa på returtransporter av färdiga produkter som levereras över hela Sverige. Returtransporter innebär att lastbilar, med i vårt fall Haparanda som destinationsort, levererar varor till bland annat butiker och i retur tar med våra produkter och transporterar dessa till butiker eller grossister. Övriga transporter sköts av transportföretag som samdistribuerar gods över landet.

Under hösten så har vi effektiviserat intransporterna av råvara markant genom ett samarbetsavtal med Lindgrens Åkeri AB i Haparanda. De har investerat i en helt ny typ av släpkombination som optimerar transportvolymerna med hela 13%; detta innebär färre transportkilometrar och därmed mindre miljöbelastning.

Outinens Potatis använder sig av råvaror från ett av världens renaste jordbruksområden och genom vårt miljöengagemang vid transporter hoppas vi kunna behålla dessa i framtiden samt att fler företag inser vikten av en ren natur.

Om Outinens Potatis»Miljö och kvalitet

Om Outinens Potatis


Kvalitetspolicy

Policy för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Outinens Potatis AB köper in potatisråvara för att förädla potatisprodukter med och utan skal. Företaget har varit verksamt sedan 1950.

Tredje generationen Outinen i företagets ledning har ett stort engagemang och ansvar för att förmedla våra ledstjärnor.

Alla kunder är lika viktiga för oss och vi strävar efter att både uppfylla och överträffa deras förväntningar och krav.

Tillsammans bidrar ledning och anställda till att producera säkra och lagenliga produkter med hög kvalitet och god lönsamhet. 

I vår målsättning ingår att utveckla nya produkter och ytterligare förbättra livsmedels-säkerheten och kvaliteten.

Ständiga förbättringar är viktigt för oss och vi når det bland annat genom att kontinuerligt granska och förbättra verksamhetssystemet.

Nyheter

Outinens - Fredagsmys

torsdag 27 april 2017

För ett år sedan tog Kalle Outinen det stora språnget till vita duken som stjärna i sina egna reklamfilmer. Och som alla ... Läs hela artikeln

Julen är barnens högtid

torsdag 22 december 2016

Vi vill att så många barn som möjligt ska kunna fira många jular framöver. Läs hela artikeln

Fler nyheter